جدیدترین خبر ها،سرگرمی،بیوگرافی بازیگران،آشپزی،گردشگری،بازی،کودک،آموزش،دانش و فناوری،دانلود،فال روزانه،اس ام اس،فال حافط،زناشویی،قیمت ارزها،آرایش و زیبایی

قیمت کنسول های بازی

2
قیمت ها بر اساس هر 1 بار در هفته تغییر می کند

قیمت کنسول های بازی

نامشرکتمگا پیکسلقیمت (ریال)
پلی استیشن سونی دو دسته PS۴ Pro HDR ۱TB Region ۲Sony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۴۳,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی دو دسته PS۴ Pro HDR ۱TB PES۲۰۱۸Sony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۴۶,۹۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی دو دسته PS۴ Pro ۱TB Region ۲Sony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۴۳,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی دو دسته PS۴ ۵۰۰GB Region ۲Sony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی دو دسته PS۴ ۱TB Region ۲Sony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۳۶,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی با فرمان بازی PS۴ Pro ۱TB Region ۲Sony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی با پایه PS۴ Slim ۱TB Region ۲Sony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی با اشتراک PS۴ Pro HDR ۱TB Region ۲Sony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۴۰,۸۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim HDR ۱TB Region ۳Sony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim HDR ۱TB Region ۲ BlackSony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۲۱,۲۱۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim HDR ۱TB Region ۱Sony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region۲ ۳ GameSony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲ WhiteSony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲ GoldSony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۳۰,۲۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲ FIFA۱۸Sony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۳۲,۹۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲ BlackSony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲Sony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Gran TurismoSony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۳۳,۳۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Region ۲ PES۱۸Sony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Region ۲ FIFA۱۸Sony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۳۲,۴۹۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Region ۲ Fifa۱۸Sony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Region ۲Sony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro HDR ۱TB Region ۲ WhiteSony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro HDR ۱TB Region ۲ FIFA۱۸Sony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۴۵,۹۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro HDR ۱TB Region ۲Sony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro HDR ۱TB Gran TurismoSony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۴۶,۳۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro ۱TB Region ۲ WhiteSony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro ۱TB Region ۲ FIFA۱۸Sony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۴۱,۷۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro ۱TB Region ۲Sony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro ۱TB God of War LimitedSony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۵۰۰GB Region ۲ Uncharted ۴Sony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۳۲,۴۹۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۵۰۰GB Region ۲ Fifa۱۸Sony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۵۰۰GB Region ۲Sony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۱TB Region ۲Sony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۳ Super Slim ۵۰۰GBSony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۳ Slim ۳۲۰GBSony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۳ Slim ۱۶۰GBSony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۳ Slim ۱۲۰GB OrginalSony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۹,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۲Sony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۴,۲۰۰,۰۰۰
باندل پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Region ۲Sony۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث  ۳۹,۹۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت دو دسته Xbox One S ۱TBXbox۴ GB  /DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پرداز  /شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet  ۲۲,۹۹۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت با کینکت Xbox One S ۱TBXbox۴ GB  /DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پرداز  /شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet  ۳۹,۵۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت با فرمان بازی Xbox One S ۱TBXbox۴ GB  /DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پرداز  /شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet  ۲۲,۹۹۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One X ۱TBXbox۴ GB  /DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پرداز  /شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet  ۴۵,۵۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One S ۵۰۰GBXbox۴ GB  /DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پرداز  /شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One S ۱TBXbox۴ GB  /DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پرداز  /شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet  ۲۰,۷۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One ۵۰۰GBXbox۴ GB  /DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پرداز  /شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet  ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One ۱TBXbox۴ GB  /DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پرداز  /شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet  ۲۵,۴۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox ۳۶۰ Super Slim ۴GBXbox۴ GB  /DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پرداز  /شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet  ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox ۳۶۰ Slim ۴GBXbox۴ GB  /DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پرداز  /شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet  ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox ۳۶۰ Slim ۳۲۰GBXbox۴ GB  /DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پرداز  /شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet  ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox ۳۶۰ Slim ۲۵۰GBXbox۴ GB  /DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پرداز  /شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet  ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox ۳۶۰ ۴GB KinectXbox۴ GB  /DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پرداز  /شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet  ۱۴,۵۰۰,۰۰۰

 

منبع : farsnews.com

نظرات بسته شده است.