تمریناتی برای افزایش ارتفاع پرش در والیبال (تصویری)

0 253

تمریناتی برای افزایش ارتفاع پرش در والیبال (تصویری)

تمریناتی برای افزایش ارتفاع پرش موقع زدن اسپک

 

 

تمریناتی برای افزایش ارتفاع پرش در والیبال (تصویری)

1- چمباتمه زدن و جا به جایی پاها

تمریناتی برای افزایش ارتفاع پرش در والیبال (تصویری)

تمریناتی برای افزایش ارتفاع پرش در والیبال

 

2- پریدن از روی جعبه با فشار

تمریناتی برای افزایش ارتفاع پرش در والیبال (تصویری)

تمریناتی برای افزایش ارتفاع پرش در والیبال

3- برداشتن گام های بلند به جلو

تمریناتی برای افزایش ارتفاع پرش در والیبال (تصویری)

تمریناتی برای افزایش ارتفاع پرش در والیبال

 

4- پرش از روی حلقه ها

تمریناتی برای افزایش ارتفاع پرش در والیبال (تصویری)

تمریناتی برای افزایش ارتفاع پرش در والیبال

 

5- پرش عمقی و جهش به طرف بالا

تمریناتی برای افزایش ارتفاع پرش در والیبال (تصویری)

تمریناتی برای افزایش ارتفاع پرش در والیبال

 

 

منبع : volleyballiran.com

گردآوری شده توسط : نتدونه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.