اس ام اس های فلسفی – سری ششم

0 7

اس ام اس های فلسفی - سری ششم

 

اگر می خواهید حقیقتی را خراب کنید ، خوب به آن حمله نکنید، بد از آن دفاع کنید

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

ســــخن مانند دامن دخــتران است , هر چه کوتاه تر باشد به هدف نزدیک تر است

( هیتلر)

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مانند پرنده باش….که روی شاخه مینشیند و احساس میکند که شاخه میلرزد

ولی به اواز خود ادامه میدهد…

چرا که مطمئن هست بال و پر دارد

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گاهی خدا درها رو میبنده و پنجره ها رو قفل می کنه

زیباست اگه فکر کنی شاید بیرون

طوفانه و خدا میخواد از تو محافظت کنه

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم ، بهتر آن است که آنرا خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم شکسپیر

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

ادب و محبت خرجی ندارد ولی همه چیز را خریداری میکند. متاجیو

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

امید، نان روزانه آدمی است . رابیندرانات تاگور

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

امید قوه محرک زندگی است. ساموئل اسمایلز

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

امید همچون خون در روان آدمیست که اگر نباشد گامی به پیش نمی رود و اگر باشد جهانی را دگرگون می سازد . ارد بزرگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

امید با مرگ هم به گور نمی رود . فردریک شیلر

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

امید نصف خوشبختی است. ضرب المثل ترکی

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

امید ، آهستگی و ملایمت زندگی را روشن و شیرین می کند ، خشم و تیزی مایه رنج و بلاست . آهسته رو از عیبجوی می گریزد و شرم و آهستگی را دوست می دارد . بزرگمهر بختگان

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

برآزندگان خواهند ساخت سرآیندگان از پس آن خواهند سرود و زمین آیندگان را بارور می سازند . ارد بزرگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

برآزندگان سپاه یاران خویش را تنها در آمدگان و زندگان نمی بینند . ارد بزرگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

برآزندگان گرما بخشند ، سخن و گفتار آنان راه روشن آیندگان است . ارد بزرگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

برآزندگان به گفتار سخیف و کم ارزش زندگی خویش را تباه نمی سازند . ارد بزرگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

برآزندگان چشم در دست پر از بذر خویش دارند و آسمانی که مهربان است صدای غرش باد هرزه گرد آنها را از راه خویش برنمی گرداند . ارد بزرگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

برآزندگان مست شرآب هزاران ساله تاریخ کشورخویشند سخن آنان جز آهنگ خیزش و رشد نیست . ارد بزرگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

برآزنده نمی گوید کیست ! او می گوید چیستی ؟ و از چیستت تو را به آسمانها می کشاند . ارد بزرگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

برآزندگان بدنبال دگرگونی و رستاخیزند ، رشد در کمینگاه راه های نارفته است . ارد بزرگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

برآزندگان شادی را از بوته آتشدان پر اشک ، بیرون خواهند کشید . ارد بزرگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دارایی برآزندگان ، دلی سرشار از امید است به پهنه و گستره آسمانها . ارد بزرگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کمر راه هم در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد شکست . ارد بزرگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

برآزندگان و ترس از نیستی؟! آرمان آنها نیستی برای هستی میهن است. ارد بزرگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پرهای خون آلود برآزندگان نقش زیبای آزادی آیندگان است. ارد بزرگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

برآزندگان دستی و دامنی برای کاشتن دارند ! تا کدام فرزند برداشت کند ؟… ارد بزرگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ویرانه کاخ های برآزندگان هم ، هزاران گهواره امید بر بر بستر خویش دارد . ارد بزرگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

میهن پرستی هنر برآزندگان نیست که آرمان آنان است . ارد بزرگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

کشتن گنجشکها کرکس ها را ادب نمی کند . آبراهام لینکلن

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بخش بزرگی از ادب آدمی برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است . ارد بزرگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

ادب سودمند اینست که پند گیری از دیگری نه آن که دیگری از تو پند گیرد. انوشیروان

منبع : TakeDel.com

گردآوری شده توسط : نتدونه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.