گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)

0
فایل صوتی گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع) در اینجا قابل دریافت است.

اخبار نتدونه : به گزارش خبرنگارتکیه حسینی گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛فایل صوتی گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع) در اینجا قابل دریافت است.

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) با نوای سید مهدی بنی فاطمه

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
چه خاکی شد سر همه عالم (روضه)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
دل خواهرم خونه ای وای (زمینه)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
شرر زهر جفا سوخته پا تا سر من (واحد)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
ای که گفتی از غمت دردم مداوا می کنی (واحد)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
خیلی دلتنگ میشی از سفر جابمونی (شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
وقتی دلتنگم نمیشه برم (شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
نوکر خوبی نبودم (شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
روضه پیامبر اسلام (ص)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
نوبت غم می شود (پیش زمینه)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
رسید از راه لحظه تلخ جدایی (زمینه)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
حرف دلم از قدیمه (شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
بخوان نوحه در این عزا (واحد)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
اگر که غم برای توست (واحد)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
سایه ات روی سرمه (شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
من و رسوایی ، من و تنهایی (شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) با نوای محمدرضا طاهری و حسین طاهری 

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
روضه با نوای محمدرضا طاهری

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
روضه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
داری میری از کنارم (روضه)

اگلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
گه کشتند چرا آبت ندادند (زمینه)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
شب های جمعه (زمینه)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
شبهای جمعه فاطمه (س)(زمینه)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
عرش خدا دریای ماتم شد (نوحه)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
آمد پیمبر نور ایمان را (واحد)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
سبوی لطف تو دریاست (واحد)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
امان من النار (شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
شادی هر دو جهان (شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
دلم شده مجنون و (شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
روضه امام حسن علیه السلام

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
روضه با نوای محمدرضا طاهری

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
حسن جان چهل ساله که ساکتی (زمینه)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
نغمه و شعر خوانی

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
زائر اربعینم زائر موکبای بین راهم (زمینه)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
ای حرمت همواره در دل ها (نوحه)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
آیتی از آیه های ذات سرمد (واحد)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
خوشم که از ازل (واحد)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
کار ما گریه کنان روز جزا با حسن است (شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
اگه جز کرببلا ندارم وطنی (شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
روضه با نوای محمدرضا طاهری

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
یا قتیل العبرات (زمینه)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
دیگه میرم ازین دنیا (زمینه)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
بر لب جبرئیل نوحه ماتم است (نوحه)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
دیوانه بین کوچه و بازار (واحد)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
کریم آل فاطمه (س)(واحد)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
مردک پست که عمری نمک حیدر خورد (شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
مدینه و دم غروبش (شور)

 

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) با نوای حمید علیمی

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
دل خواهرم خونه ای وای (زمینه)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
دارم می بینم کوچه هارو (زمینه)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
خنده کنان می رود (شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
کشته سم جفا شد خاتم پیغمبران (واحد)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
دیگر از پیش تو ای دلبر رعنا نروم (واحد)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
آیا شده بال و پرت آتش بگیرد (واحد)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
ابکی علی زینب (س)(واحد)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
ندارد گنبد و گلدسته ای (واحد)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
مایه ننگ توام (شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
اگه دیوونه ندیده ای (شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) با نوای محمد کمیل

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
روضه پیامبر اسلام (ص)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
چشم را بست ولی صبر نکردند این قوم (واحد)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
ای مادر نسل امامت (نوحه)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
سایه سار این دو ماه عزا (شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
افتخارم اینه کلب علی اکبرم (تک)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
شور و ذکر امیرالمومنین علیه السلام

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
روضه با نوای محمد کمیل

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
حسن غریبه (زمینه)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
ماه مرتضی شده بود نیلی (شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
دم گرفتم حاجت از علم گرفتم (شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
پای زینب سرمم میدم (شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
الهی که چراغ روضه هات روشن باشه (شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
کریم آنچه بیارد به دست می بخشد (شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
با یه اشاره بگی میمیرم (شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
مدح امیرالمومنین (ع)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
نحن عشاق الحسن (ع)(زمینه)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
کرم امام حسن (ع) یه چیز دیگه است (واحد)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
ای نگارم سنه قربان (شور)

 

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) با نوای محمد حسین پویانفر

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
روضه با نوای محمد حسین پویانفر

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
صدای دق البابه (زمینه)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
ای جان و ای جانان من (شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
حرف از وصیت های آخر می زنی (واحد)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
ای پیغمبر امت (واحد)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
ابد والله یا زهرا ما ننسی حسینا (واحد)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
هر چی که دارم می دم (شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
یا حسین دنیا بدون عشقت نداره معنا (شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
و هوالکریم ، ابن الکریم (تک)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
روضه با نوای محمد حسین پویانفر

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
دلای ما میشه هوایی برا شبای کربلایی (شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
امام العشاق اباعبدالله (ع)(شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
از سراپای مدینه گل غم می ریزد (واحد)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
تا قدم نهادم من در جهان شدم نوکر (واحد)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
به پروانه های سحر گفته ام (شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد (شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
روضه

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
بلغ العلی بکماله (زمینه)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
دو چشم بی رمق وا کن پدر جان (شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
عمر ما به عشق ناب مرتضی سر شد (تک)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) با نوای حنیف طاهری 

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
روضه پیامبر اسلام (ص)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
داری می ری بابای من (زمینه)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
ای فدای تو جن و روح و بشر (واحد)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
نغمه و ذکر امیرالمومنین علیه السلام

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
روضه پیامبر اسلام (ص)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
زهراجان بیا کنار من (زمینه)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
اشهد ان لا اله جز خدای دین تو (واحد)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
دل و دین و عقل و هوشم (واحد)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
ستاره سحر منی آقا (شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
وسط روضه تو قد کشیدم (شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
روضه و شعرخوانی

 

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) با نوای سید مهدی میرداماد

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
روضه با نوای سید مهدی میرداماد

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
روضه

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
به خدا بهونه بود زهری که قاتلش شده (زمینه)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
دل من شده گریان حسین (ع)(شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
تو زائرات اونی که دلخون تره منم منم (واحد)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
نوکریم و سرافرازیم (واحد)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
برای من که عاشقم خیالتم غنیمته (شور)

 

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) با نوای  نریمان پناهی

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
ای یار زینب سالار زینب (س)(شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
آقا شنیده ام جگرت شعله ور شده (واحد)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
شیر سرخ عربستان (تک)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
بالا بلندم بالا بلندم (شور)

گلچین مداحی رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع)
انگار اومد بر قلب من فرود (شور)

 

 

 

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

گردآوری شده توسط : گروه اخبار فرهنگی و هنری نتدونه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.