رابطه دانشجویان با عناوین فیلم ها

0 8

رابطه دانشجویان با عناوین فیلم ها

 

رابطه دانشجویان با عناوین فیلم ها

 

دانشجوی تازه وارد : هالوی خوش شانس

 

دانشجویان ساکن خوابگاه : جنگجویان کوهستان

 

دانشجویان پرسر و صدا : گروه لیانشانپو

 

دانشجوی پزشکی : به خاطر یک مشت دلار

 

خانواده دانشجویان : بینوایان

 

دانشجوی مدل رپی : الو، الو، من جوجوام

 

انتخاب درس افتاده : زخم کهنه

 

مراقبین امتحان : سایه عقاب

 

تقلب : عملیات سری

 

روز دریافت کارنامه : روز واقعه

 

اعتراض دانشجو : بایکوت

 

اعتراض برای کیفیت غذا : می خواهم زنده بمانم

 

دانشجوی اخراجی : مردی که به زانو در آمد

 

آینده تحصیل کرده : دست فروش

 

رئیس دانشگاه : مرد نامرئی

 

استاد راهنما : گمشده

 

دانشجویی که تغییر رشته داده : بازنده

 

سرویس دانشگاه : اتوبوسی بسوی مرگ

 

کتابخانه دانشگاه : خانه عنکبوتان

 

ژتون فروشی : آژانس شیشه ای

 

علت نیافتن بعضی از دانشجویان : رابطه پنهان

 

التماس برای نمره : اشک کوسه

 

سوار شدن به اتوبوس : یورش

 

ترم آخر : بوی خوش زندگی

 

تصویه حساب : خط پایان

 

عمر دانشجو : بر باد رفته

 

مسئول خوابگاه : کاراگاه گجت

 

ادامه تحصیل تا دکترا : دیدار در استانبول

 

گردآوری شده توسط : نتدونه

 

منبع : بیتوته

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.