کی گفته خانوما پر توقعن؟ – طنز

0 10

کی گفته خانوما پر توقعن؟ – طنز

 

یک شوهر با قیافه معمولی

 کی گفته خانوما پر توقعن؟ - طنز

 

 … یک حلقه ساده

 کی گفته خانوما پر توقعن؟ - طنز

    … یک مجلس عروسی ساده و کم خرج

 کی گفته خانوما پر توقعن؟ - طنز

… یک ماه عسل ساده

 کی گفته خانوما پر توقعن؟ - طنز

یک خانه کوچک و نقلی برای زندگی با حیاط کوچولو
    که بچه ها که بازی کنند

 کی گفته خانوما پر توقعن؟ - طنز

… بچه هایی دوست داشتنی

 کی گفته خانوما پر توقعن؟ - طنز

  … شوهری که مرد خانواده است

 کی گفته خانوما پر توقعن؟ - طنز

… و در عین حال سخت هم کار میکنه

 کی گفته خانوما پر توقعن؟ - طنز

    … یک ماشین کوچک و ارزان برای خرید کردن

 کی گفته خانوما پر توقعن؟ - طنز

… یک ماشین دیگه برای رساندن بچه ها به مدرسه

 کی گفته خانوما پر توقعن؟ - طنز

مقداری کیف برای مهمانی

 کی گفته خانوما پر توقعن؟ - طنز

… کفش هایی برای مناسبتهای مختلف

 کی گفته خانوما پر توقعن؟ - طنز

… تعدادی لباس و لوازم زیبا

 کی گفته خانوما پر توقعن؟ - طنز

   … مقداری لوازم آرایشی و زیبایی

 کی گفته خانوما پر توقعن؟ - طنز

 کی گفته خانوما پر توقعن؟ - طنز

  … سالی چند بار مسافرت خارج از کشو

 کی گفته خانوما پر توقعن؟ - طنز

… تعداد بیشتر مسافرتهای داخل کشور

 کی گفته خانوما پر توقعن؟ - طنز

… کادوهای ناگهانی

 کی گفته خانوما پر توقعن؟ - طنز

… و در آخر مقدارکمی تضمین مالی برای حفظ زندگی

 کی گفته خانوما پر توقعن؟ - طنز

 فقط همین…

 

گردآوری شده توسط : نتدونه

 

منبع:pat-o-mat.com

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.