قیمت خودرو ها

33
قیمت ها بر اساس هر 1 بار در روز تغییر می کند

قیمت خودرو ها

نامشرکتقیمت کارخانه (تومان)قیمت بازار (تومان)
تندر ۹۰ E۲ (بنزینی)ایران خودروموجود نیست۸۵,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربوایران خودرو۵۸,۰۸۸,۰۰۰۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
تندر پلاس(اتوماتیک)ایران خودرو۵۳,۹۲۳,۰۰۰۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاسایران خودرو۵۳,۲۶۵,۰۰۰۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
اچ سی کراس(اتوماتیک)ایران خودرو۵۰,۰۰۰,۰۰۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰
دنا EF۷ایران خودرو۴۶,۹۸۹,۰۰۰۷۹,۵۰۰,۰۰۰
سورن ELX توربو جدید(۵۸۲۰۲)ایران خودرو۴۲,۹۴۱,۰۰۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰
سورن ELX سال(موتور EF۷ بنزینی)ایران خودرو۴۱,۱۲۸,۰۰۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس سال(کلاس ۲۸۲۲۹)ایران خودرو۴۰,۷۷۴,۰۰۰۶۸,۲۰۰,۰۰۰
پارس سال( کلاس ۲۸۲۳۲)ایران خودرو۴۰,۵۹۵,۰۰۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰
رانا LX(رانا LX با تریم مشکی و یورو ۴)ایران خودرو۳۹,۵۰۹,۰۰۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰
تندر پیکاپایران خودرو۳۹,۱۶۲,۰۰۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سمند LX دوگانه سوز(۲۹۱۱۶ )ایران خودرو۳۶,۶۱۶,۰۰۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰
سمند LX EF۷(موتور EF۷  بنزینی ۲۹۲۱۲)ایران خودرو۳۴,۳۳۸,۰۰۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰
سمند LX(۲۹۳۴۰)ایران خودرو۳۳,۵۳۵,۰۰۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
آریسانایران خودرو۳۱,۷۸۶,۰۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون بنزینیایران خودرو۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ ریچپارس خـودرو۷۶,۴۵۷,۰۰۰۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
برلیانس C۳پارس خـودرو۶۷,۷۹۶,۰۰۰۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
برلیانس h۳۳۰ اتوماتیک ۱۶۵۰ccپارس خـودرو۶۶,۴۸۱,۰۰۰۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
برلیانس h۳۲۰ اتوماتیک ۱۶۵۰ccپارس خـودرو۶۳,۷۴۱,۰۰۰۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
H۳۳۰ اتوماتیکپارس خـودرو۶۱,۶۵۹,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
ساندرو استپ وی اتوماتیکپارس خـودرو۶۱,۰۰۰,۰۰۰۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰
H۳۲۰ اتوماتیکپارس خـودرو۵۸,۹۱۹,۰۰۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰
برلیانس h۳۲۰ دنده ای ۱۶۵۰ccپارس خـودرو۵۶,۸۳۶,۰۰۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰
برلیانس h۳۳۰ دنده ای ۱۶۵۰ccپارس خـودرو۵۴,۸۶۴,۰۰۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰
ساندرو اتوماتیکپارس خـودرو۵۴,۶۴۴,۰۰۰۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ساندرو استپ وی دنده ایپارس خـودرو۵۳,۸۷۷,۰۰۰۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
H۳۲۰ دنده ایپارس خـودرو۵۲,۰۱۴,۰۰۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰
h۳۳۰ دنده ایپارس خـودرو۵۰,۰۴۱,۰۰۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰
برلیانس h۲۲۰ اتوماتیکپارس خـودرو۴۹,۲۷۴,۰۰۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰
برلیانس h۲۳۰ اتوماتیکپارس خـودرو۴۹,۲۷۴,۰۰۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰
ساندرو دنده ای(دنده ای)پارس خـودرو۴۸,۹۵۶,۰۰۰۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
پارس تندر ۹۰(فیس لیفت لوگان)پارس خـودرو۴۸,۲۶۴,۰۰۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰
برلیانس h۲۲۰ دنده ایپارس خـودرو۴۴,۷۸۰,۰۰۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰
برلیانس h۲۳۰ دنده ایپارس خـودرو۴۴,۷۸۰,۰۰۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰
تندر ۹۰ E۲(تندر E۲)پارس خـودرو۴۴,۲۴۸,۰۰۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰
رهامسـایپـاموجود نیستموجود نیست
سی اس ۳۵ اتوماتیکسـایپـا۷۴,۹۵۲,۰۰۰۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰
آریو ۱۶۰۰سـایپـا۶۲,۷۴۶,۰۰۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
آریو ۱۵۰۰(آریو ۱۵۰۰(دنده دستی))سـایپـا۵۳,۹۸۵,۰۰۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰
کوییکسـایپـا۴۵,۹۹۳,۰۰۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰
ساینا اتوماتیک لوکس (فول)سـایپـا۴۲,۱۰۲,۰۰۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد۲۴ دوگانه سوز(دارای تاخوگراف و ترمز ABS)سـایپـا۴۱,۴۴۸,۰۰۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد۲۴ بنزینی(دارای  تاخوگراف و ترمز ABS)سـایپـا۳۷,۶۲۸,۰۰۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰
ساینا EX دنده ایسـایپـا۳۱,۴۱۱,۰۰۰۴۷,۷۰۰,۰۰۰
تیبا ۲ EXسـایپـا۳۱,۰۸۹,۰۰۰۴۳,۳۰۰,۰۰۰
تیبا ۲ SXسـایپـا۳۰,۳۸۹,۰۰۰۴۵,۳۰۰,۰۰۰
تیبا SX دو گانه سوزسـایپـا۲۹,۲۶۸,۰۰۰۴۲,۷۰۰,۰۰۰
تیبا SXسـایپـا۲۷,۷۵۵,۰۰۰۳۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SEسـایپـا۲۳,۴۰۰,۰۰۰۳۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۳۱ SEسـایپـا۲۲,۹۷۷,۰۰۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱ SEسـایپـا۲۲,۷۶۰,۰۰۰۳۶,۳۰۰,۰۰۰
۱۳۲ SEسـایپـا۲۲,۳۹۰,۰۰۰۳۳,۵۰۰,۰۰۰
جی ۴کرمان موتور۷۸,۵۰۰,۰۰۰۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
S۵ اتوماتیککرمان موتور۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰
کرمان موتور۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۸محصولات پژوموجود نیست۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس اتوماتیکمحصولات پژو۵۴,۸۰۲,۰۰۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ جدید اتوماتیکمحصولات پژو۵۴,۳۶۴,۰۰۰۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۷ جدید دنده ایمحصولات پژو۴۷,۱۳۰,۰۰۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶ اس دی V۸ فول(کد ۲۷۴۳۰ دارای تهویه اتوماتیک، آینه ها و پنجره های الکتریکی و سنسور هشدار موانع عقب)محصولات پژو۴۲,۷۶۳,۰۰۰۷۰,۵۰۰,۰۰۰
پارس LX سال(۲۸۵۱۳)محصولات پژو۴۲,۴۸۱,۰۰۰۷۶,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۵ فول(کد ۲۶۸۱۵)محصولات پژو۴۱,۹۴۲,۰۰۰۶۹,۸۰۰,۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۲(۲۶۰۲۸)محصولات پژو۳۶,۲۸۶,۰۰۰۶۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۵ SLX(۲۲۰۰۹)محصولات پژو۳۵,۱۰۵,۰۰۰۵۹,۳۰۰,۰۰۰
۴۰۵ GLX دوگانه(۲۷۲۲۲)محصولات پژو۳۴,۷۴۵,۰۰۰۵۴,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۵ GLX(۲۵۶۳۴)محصولات پژو۳۲,۹۴۴,۰۰۰۵۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۰۸محصولات پژو۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷i صندوقدارمحصولات پژو۰۰
X۲۲ اتوماتیکمدیران خودروموجود نیست۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵ هاچ بک(ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک جدید)مدیران خودرو۸۹,۱۲۵,۰۰۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰S(طراحی جدید- نسخه لاکچری)مدیران خودرو۶۴,۹۴۵,۰۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
چری تیگو ۷ اکسلنتمدیران خودرو۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
چری تیگو۵ جدید لاکچریمدیران خودرو۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آریزو ۵ توربومدیران خودرو۱۵۵,۹۳۰,۰۰۰۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
x۳۳ s اسپرتمدیران خودرو۱۴۹,۱۱۰,۰۰۰۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
X۲۲ اتوماتیک(اسپرت)مدیران خودرو۱۲۹,۵۸۰,۰۰۰۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
چری آریزو۵ اکسلنتمدیران خودرو۱۲۵,۵۵۰,۰۰۰۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
x۲۲ دنده ای(لاکچری)مدیران خودرو۱۱۲,۸۴۰,۰۰۰۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
x۲۲ دنده ایمدیران خودرو۱۰۸,۳۴۵,۰۰۰۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰

 

منبع : farsnews.com

نظرات بسته شده است.