اوقات شرعی به افق شهرها

به نام او که بهترین نام ها برای اوست.

 

برای مشاهده اوقات شرعی استان مورد نظر خود را انتخاب کنید و سپس شهر محل سکونت خود را انتخاب کنید.

به صورت پیشفرض این ابزار بر روی اوقات شرعی استان تهران تنظیم شده است.

 

 

اوقات شرعی و وقت اذان

بعد از انتخاب استان و شهر مورد نظر صبر کنید تا تهران به شهر مورد نظر شما تعییر کند.

 

 
 
 
 
منابع :
 
owghat.com
alamto.com